Zanzibarprojektet

Zanzibar

I Skovby Sportsklubs Zanzibarprojekt samarbejder vi med den Zanzibarianske NGO ZESI (Zanzibar Education and Sports initiative).


Projektet består af flere delelementer:


  • Fondssøgninger til projekter
  • Fortløbende samarbejde omkring projekter og udvikling med ZESI
  • Træneruddannelse og træningslejre (foranstaltet af Skovby sportsklubs medlemmer) on location for børn og voksne på Zanzibar
  • Pt. er to sportsgrene aktiveret i projektet; basketball og håndboldOverordnet mål:

At skabe udviklende og fortløbende samarbejder med NGO’er i 3. verdenslande, med fokus på sport som virkemiddel, forankret i FN’s verdensmål.

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål, arbejder Skovby Sportsklubs involverede medlemmer strategisk med at fondssøge, udvikle og afholde camps lokalt med og for Zanzibar Education and Sports Initiative. Det er målet at udvide dette arbejde på sigt, således at flere samarbejder i 3. verdenslande opstår ud fra den samme strategi som Zanzibarprojektet


Strategi:

Det er essentielt for projektet, at der til hver en tid tages udgangspunkt i hvad sport kan gøre lokalt ifht FN’s verdensmål, og derfor er strategien bygget tæt op om netop dette:


  • At arbejde målrettet for udviklingen af ligestilling af køn igennem sportsudøvelse og viden
  • At arbejde målrettet med sundhed og trivsel igennem arbejdet med strukturer, uddannelse og udøvelse af (pt) basketball og håndbold for den zanzibarianske befolkning
  • At medvirke til bedre vilkår for uddannelse igennem indsamlinger af skolerelaterede midler og med fondssøgninger sende disse til Zanzibar for distribution af ZESI
  • At arbejde med målet ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner” igennem oplevelse af socialisering og mellemfolkeligt samvær i forbindelse med uddannelse og sportsudøvelse
  • At arbejde med ”Partnerskaber igennem handling” for, via og igennem vores samarbejde med ZESI, at kunne udvide samarbejdet lokalt og mangfoldigt på Zanzibar og omkringliggende øer